Slider
Slider

Wat zegt de wet?


Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het betekent dat de gemeente Texel verplicht is om iedere werkzoekende, al dan niet met een arbeidsbeperking, te ondersteunen in het vinden van een passende baan. De uitvoering van de wet ligt op Texel grotendeels bij leer-werkbedrijf De Bolder. “We helpen aan de ene kant Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Anderzijds helpen we bedrijven aan gemotiveerd personeel,” aldus directeur Jacco Mokveld.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Om ervoor te zorgen dat er ook werkelijk banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking sloten kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties in april 2013 een sociaal akkoord. Daarin stelt het bedrijfsleven zich garant voor 100.000 extra banen voor deze doelgroep. Die banen moeten er zijn in 2026. De overheid neemt 25.000 extra banen voor haar rekening. Die moeten vóór 2024 een feit zijn. Dit is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA).

Adres

Reijer Keijserstraat 8
1791 AX Den Burg - Texel

De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder begeleidt Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan. Ons doel: geen Texelaar valt buiten de boot!

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper